PLANLAMA STANDARTLARI

Mekânsal planların, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenen standartlar çerçevesinde, sayısal ortamda hazırlanması, sunulması, paylaşılması, arşivlenmesi ve diğer kurumlara servis edilmesi amacıyla üretilen Plan GML şemaları 18/9/2020 tarihli ve 31248 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi Yürütme Kurulunun 20/08/2020 Tarihli ve 3 Sayılı Kararı ile yayımlanmıştır.

TUCBS, Arazi Kullanımı Teması altında yayınlanan Plan GML şemalarına uygun olarak veri sayısallaştırması ve üretimi yapılacaktır.

e-Plan format doğrulama linkine erişim için
tıklayınız.

Örnek gml dosyasını buradan indirebilirsiniz.